ประวัติ

ประวัติ * เดิมลาวอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรน่านเจ้า ต่อมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามเป็นเวลา 114 ปี จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 สยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้แก่ฝรั่งเศส *ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นบุกลาว ขบวนการลาวอิสระจึงประกาศเอกราช *เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ลาวก็ตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศส *ฝรั่งเศสเสียแก่เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวได้รับเอกราชเต็มที่ในปี พ.ศ. 2496 พร้อมด้วยเจ้าศรีสว่างวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นกษัตริย์ * ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาปกครองต่อไป เจ้าสุพานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการลาวอิสระประกาศตนเป็นคอมมิวนิสต์ และเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวทางการเมืองของลาว * พ.ศ. 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยเจ้าสุพานุวงศ์ยึดอำนาจจากรัฐบาลของเจ้าสว่างวัฒนาได้สำเร็จ และประกาศจัดตั้ง “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518

แหล่งช้อปปิ้ง

แหล่งช้อปปิ้ง ตลาดม้งเป็นตลาดของชาวม้งที่อาศัยอยู่รอบหลวงพระบาง ชนกลุ่มน้อย กลุ่มสำคัญที่มีบทบาทใหญ่ในลาว ตลาดม้ง เป็นตลาดที่เป็นสินค้าของชาวเขาเผ่าม้งลาว เช่นผ้าทอที่มีลวดลายต่างๆ เช่น หมอนอิง กระเป๋า ผ้าห่ม เสื้อผ้า และเครื่องเงินซึ่งมีราคาถูกและราคาไม่แพง “ถ้ำติ่ง” ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ค่าเข้าถ้ำ คนละ 8,000 กีบ หรือ 20 บาท ถ้ำติ่ง ประกอบด้วย 2 ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำติ่งลม สูงจากพื้นน้ำ 60 เมตร เป็นถ้ำตื้นๆ ขนาดเล็ก มีหินงอกหินย้อย แต่ไม่สวยงามมากนัก เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปหลายองค์หลายขนาด ส่วนใหญ่เป็นพระยืน เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่า “ในสมัยโบราณ ที่นี่เป็นที่บูชาผีปู่ตา ผีตาน เทวดา ถ้ำติ่ง แสดงถึงช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติความเชื่อของชาวลาวในสมัยโบราณที่นับถือผีของ สมเด็จพระโพธิสัตว์เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาและใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา มีการค้นพบพระพุทธรูปมากกว่า 2,500 องค์ในพุทธศตวรรษที่ 18-19 ส่วนใหญ่ทำด้วยไม้ เมื่อเพิ่งค้นพบก็มี พระพุทธรูปเงินและทองคำหลายองค์ แต่ลอกออกหมด” ส่วนถ้ำติ่งต้องขึ้นเขาโดยขึ้นบันไดไปประมาณ 200 […]

จุดเช็คอิน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เมืองหลวงเวียงจันทร์ (เวียงจันทน์)นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว เดิมเรียกว่า “กำแพงเมืองเวียงจันทน์” นครหลวงเวียงจันทน์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุที่ใหญ่และสวยงามที่สุดใน สปป.ลาว สร้างโดยช่างลาวโบราณ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมตัวแทนของลาวล้านช้าง ฝั่งตรงข้ามเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จารึกบนพระธาตุหลวงสีทองซึ่งมองเห็นได้ด้านหลังมณฑป เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทุกปีจะมีงานประเพณีนมัสการพระธาตุหลวงอย่างยิ่งใหญ่ในคืนวันเพ็ญเดือน 12 เป็นงานใหญ่ระดับประเทศ หลวงพระบางตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลาวห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ 420 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางและเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง จากศตวรรษที่ 13 ถึง 16 มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดที่สวยงาม บ้านช่องได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบอาณานิคมของฝรั่งเศส (Colonial) ด้วยเหตุนี้หลวงพระบางจึงได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี พ.ศ. 2538 มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเชียงของ พระธาตุ ชมภูสี, วัดวิศณุ, วัดแสนสุขาราม, หอพิพิธภัณฑ์, พระราชวังเดิมหลวงพระบาง, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี จำปาสักแขวงจำปาสักเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางศิลปะ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของลาวตอนใต้ ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงในสมัยขอมโบราณ และนี่คือดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้างที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ […]