แหล่งช้อปปิ้ง

ตลาดม้ง
เป็นตลาดของชาวม้งที่อาศัยอยู่รอบหลวงพระบาง ชนกลุ่มน้อย กลุ่มสำคัญที่มีบทบาทใหญ่ในลาว ตลาดม้ง เป็นตลาดที่เป็นสินค้าของชาวเขาเผ่าม้งลาว เช่นผ้าทอที่มีลวดลายต่างๆ เช่น หมอนอิง กระเป๋า ผ้าห่ม เสื้อผ้า และเครื่องเงินซึ่งมีราคาถูกและราคาไม่แพง “ถ้ำติ่ง” ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ค่าเข้าถ้ำ คนละ 8,000 กีบ หรือ 20 บาท ถ้ำติ่ง ประกอบด้วย 2 ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำติ่งลม สูงจากพื้นน้ำ 60 เมตร เป็นถ้ำตื้นๆ ขนาดเล็ก มีหินงอกหินย้อย แต่ไม่สวยงามมากนัก เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปหลายองค์หลายขนาด ส่วนใหญ่เป็นพระยืน เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่า “ในสมัยโบราณ ที่นี่เป็นที่บูชาผีปู่ตา ผีตาน เทวดา ถ้ำติ่ง แสดงถึงช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติความเชื่อของชาวลาวในสมัยโบราณที่นับถือผีของ สมเด็จพระโพธิสัตว์เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาและใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา มีการค้นพบพระพุทธรูปมากกว่า 2,500 องค์ในพุทธศตวรรษที่ 18-19 ส่วนใหญ่ทำด้วยไม้ เมื่อเพิ่งค้นพบก็มี พระพุทธรูปเงินและทองคำหลายองค์ แต่ลอกออกหมด” ส่วนถ้ำติ่งต้องขึ้นเขาโดยขึ้นบันไดไปประมาณ 200 ขั้น สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีห้องสุขา บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เป็นถ้ำไม่ลึกมาก ถ้ำติ่งบน มีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำด้วยแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง

ตลาดในตอนเช้า

เปิดขายตั้งแต่ 07.00-16.00 น. เรียกว่าตลาดเช้าเพราะเปิดขายตอนเช้ามีของให้เลือกจับจ่ายมากมาย สินค้าพื้นเมืองและต่างประเทศ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าซิ่น เครื่องเงิน ไม้แกะสลัก หวาย หัตถกรรม

ตลาดจีน

ตลาดหนองด้วง หรือที่เรียกกันว่าตลาดจีนหรือตลาดแลง เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากประเทศจีน เช่น กระเป๋าแบนด์เนม เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดี ของที่ระลึก เสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมถึงอาหารและเครื่องเทศนำเข้าจากประเทศจีนโดยตรง

ตลาดขัวดิน

เป็นแหล่งผลิตสดที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทน์ เช่นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ กุ้ง หอย ปู ปลา และสินค้าอื่นๆที่ชาวบ้านสามารถหามาขายได้