ประวัติ

* เดิมลาวอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรน่านเจ้า ต่อมาอยู่ภายใต้การปกครองของสยามเป็นเวลา 114 ปี จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 สยามต้องยกดินแดนลาวทั้งหมดให้แก่ฝรั่งเศส

*ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นบุกลาว ขบวนการลาวอิสระจึงประกาศเอกราช

*เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม ลาวก็ตกอยู่ในอำนาจของฝรั่งเศส

*ฝรั่งเศสเสียแก่เวียดนามที่เดียนเบียนฟู ลาวได้รับเอกราชเต็มที่ในปี พ.ศ. 2496 พร้อมด้วยเจ้าศรีสว่างวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นกษัตริย์

* ต่อมาเมื่อเจ้าสว่างวัฒนาปกครองต่อไป เจ้าสุพานุวงศ์ หนึ่งในขบวนการลาวอิสระประกาศตนเป็นคอมมิวนิสต์ และเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวทางการเมืองของลาว

* พ.ศ. 2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยเจ้าสุพานุวงศ์ยึดอำนาจจากรัฐบาลของเจ้าสว่างวัฒนาได้สำเร็จ และประกาศจัดตั้ง “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518