สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

เมืองหลวงเวียงจันทร์ (เวียงจันทน์)
นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว เดิมเรียกว่า “กำแพงเมืองเวียงจันทน์” นครหลวงเวียงจันทน์
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่

พระธาตุหลวง เป็นพระธาตุที่ใหญ่และสวยงามที่สุดใน สปป.ลาว สร้างโดยช่างลาวโบราณ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมตัวแทนของลาวล้านช้าง ฝั่งตรงข้ามเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จารึกบนพระธาตุหลวงสีทองซึ่งมองเห็นได้ด้านหลังมณฑป เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทุกปีจะมีงานประเพณีนมัสการพระธาตุหลวงอย่างยิ่งใหญ่ในคืนวันเพ็ญเดือน 12 เป็นงานใหญ่ระดับประเทศ

หลวงพระบาง
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลาวห่างจากเมืองหลวงเวียงจันทน์ 420 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางและเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง จากศตวรรษที่ 13 ถึง 16 มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นวัดที่สวยงาม บ้านช่องได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบอาณานิคมของฝรั่งเศส (Colonial) ด้วยเหตุนี้หลวงพระบางจึงได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี พ.ศ. 2538 มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเชียงของ พระธาตุ ชมภูสี, วัดวิศณุ, วัดแสนสุขาราม, หอพิพิธภัณฑ์, พระราชวังเดิมหลวงพระบาง, ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี

จำปาสัก
แขวงจำปาสักเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางศิลปะ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจของลาวตอนใต้ ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงในสมัยขอมโบราณ และนี่คือดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้างที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ปราสาทหินวัดพู (มรดกโลก) น้ำตกคอนพะแหง น้ำตกหลี่ผี

เชียงขวาง (เชียงขวาง)
จังหวัดเซียงขวางตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลาวและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือทุ่งไหหิน ห่างจากโพนสะหวันเมืองหลวงของจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร มีกระถางหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวนมาก กระจายทั่วภูเพียง เชียงขวาง มีโอ่งหินที่ใหญ่ที่สุด สูง 3.25 เมตร กว้าง 3 เมตร

สะหวันนะเขต
สะหวันนะเขต เป็นเขตที่รุ่มรวยไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม มีโบราณสถานเก่าแก่ที่มีศิลปกรรมแบบขอมที่เชื่อกันว่ามีอายุย้อนไปถึงพุทธศตวรรษที่ 11 โดยมีหอเทวาลัย บ้านเฮือนหิน เมืองสองคอน และธาตุกู่บ้านนาคู เมืองจำโพน และอื่นๆ เป็นหลักฐาน พระธาตุหิ่งห้อย, วัดหนองลำจาน, วัดบ้านฉกรรจ์ใต้, วัดท่าสน, วัดไชยาภูมิ และวัดจำพร, วัดแก่งกกเหนือ

วังเวียง
วังเวียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศไทย สปป.ลาวอยู่ห่างจากเวียงจันทน์ไปทางเหนือ 150 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม โอบล้อมด้วยขุนเขาที่โอบล้อมแม่น้ำซอง สามารถล่องเรือชมธรรมชาติและเยี่ยมชมถ้ำต่างๆ มีให้ชมอีกมากมาย เช่น ถ้ำช้าง ถ้ำปู่คำ ถ้ำโนน เป็นต้น วังเวียงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

พงสาลี (PhongsalyX)
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศ ชายแดนจีน เวียดนามเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่าง ๆ มากมาย เช่น ไทดำ ไทแดง เย้า ไทลื้อ ขมุ ฯลฯ แต่ละชนเผ่ามีภาษาและวัฒนธรรมของตนเองในด้านเสื้อผ้า งานฝีมือ เครื่องเงินและเครื่องประดับ ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจของพงสาลีคือความแตกต่างของแต่ละชนเผ่าที่เป็นประชากรหลักของที่นี่